Wednesday, April 8, 2015

De waarheid is gekomen en valsheid is ten onder gegaan!Hoe meer de vijanden van islam en moslims ons haten en aanvallen, des te meer wij van de mujahideen gaan houden en wensen dat ze de overwinning bereiken!

Hoe meer ze de moslimjongeren proberen te deradicaliseren, des te meer van hen zullen radicaliseren!

Hoe meer geld en andere middelen ze verspillen aan het bestrijden van islam en moslims, hoe eerder hun nederlaag en verlies zal komen en wij zullen overwinnen!Hoe meer ze de profeet (vzmh) beledigen, hoe meer wij van hem gaan houden en hem willen volgen en bereid zijn om opofferingen te brengen voor onze religie!

Ik had eerder nog beetje kritiek op bepaalde zaken rondom IS, maar nu ik door de ongelovigen aangevallen word om het feit dat ik waarheid verkondig, nu zal ik geen enkele vorm van kritiek meer uiten op moslims of mujahideen! Ik zal mijn woorden enkel tegen de vijanden van islam en moslims richten!

De rangen zijn duidelijk gescheiden alhamdulilah!
Er is een kamp van imaan (geloof) zonder nifaaq (hypocrisie) erin!
En er is een kamp van ongeloof, zonder geloof erin!De repressieve onrechtvaardige en onrechtmatige aanpak van mij door de Nederlandse overheid, Rabobank en andere instanties en actoren in de samenleving heeft enkel nog meer moslims wakker gemaakt en hun ogen geopend en ze zijn nu nog meer bereid om de islam te praktiseren zoals het hoort en om de ummah en islam te verdedigen met alles waartoe ze in staat zijn!

Ik had eerst helemaal geen haat in me, maar door hun haat jegens mij, begin ik hen nu meer en meer te haten!

Ik had eerst geen vijandschap in me, maar door hun vijandschap jegens mij, terwijl ik enkel de waarheid zei en op vreedzame wijze dawah deed, daardoor wordt ik als het ware door hen gedwongen om vijandschap te tonen.

Moge Allah alle onrechtplegers en onrechtvaardige mensen bestraffen met de pijnlijkste bestraffing, moge Allah alle vijanden van islam en moslims vernietigen, ameen.