Sunday, April 12, 2015

Trek jullie troepen terug uit de moslimlanden, staak jullie oorlog tegen islam en moslims en laat ons met rust!


Als westerse landen willen dat moslims terug keren naar de moslimlanden, dan moeten zij op zijn minst hun soldaten daaruit terug trekken!

Hoe kunnen jullie verwachten van de moslims die hier in vrede met jullie samenleven om te vertrekken, terwijl jullie onze landen bombarderen

Voorwaar dat is een zeer onrechtvaardige voorstel en gedachte, vooral met het oog op het feit dat jullie degenen die willen gaan tegenhouden

Dus met andere woorden als moslimjongeren willen emigreren naar moslimlanden om daar hun religie volledig te praktiseren of jihad te doen.

Dan worden ze tegen gehouden en soms zelfs gevangen gezet zonder dat ze een strafbare feit begaan hebben, maar hier ontnemen jullie vrijheid

Dan willen wij ook dat jullie de strijd tegen islam en moslims wereldwijd staken dat jullie ons niet elders bombarderen of hier onderdrukken

Dan willen we ook volledige zelfbeschikking, vrijheid en soevereiniteit in onze landen, laat ons met rust om al die landen te verenigen.

We willen dan volledig leven volgens goddelijke wetgeving (shari'ah) en islamitische systeem van Khilafah met alle facetten erop en eraan!

Daarbij hoort ook dat we nergens in de wereld dan onderdrukking, kapitalisme en onrechtvaardigheid en jullie oorlogen zullen accepteren.

Dan willen we ook dat jullie niet onze grondstoffen en energie zoals olie en gas van onze landen plunderen & stelen en dictators installeren.