Wednesday, April 8, 2015

Pas op voor de ratten, hyena's en honden!
Beste broeders en zusters, vooral de Afghanen onder ons, vertrouw persoon X niet, hij is degene die mij valselijk beschuldigde dat ik voor de AIVD werkte en op basis daarvan en andere leugens takfir op mij deed en nu hij gehoord heeft van die aangiftes van Afshin Ellian en zo, nu zegt hij dat hij voor Justitie en Politie wil getuigen tegen mij! Dat is dus grote kufr (ongeloof) en zo'n persoon wordt dus een afvallige als hij dat al niet was! Dit soort hypocrieten brengen oprechte moslims zoals mij in problemen, door verraad te plegen, ze werken waarschijnlijk zelf voor de Taghut of AIVD of dergelijke instanties en organen en enerzijds beschuldigen ze mij van hetgeen wat ze zelf doen en anderzijds spelen ze de informant en verrader bij hen tegen mij en andere oprechte en waarachtige gelovigen. Moge Allah mij en alle andere oprechte moslims beschermen tegen het kwade van dit soort kwaadwillende mensen, die zich voordoen als moslims, maar dan als ze een gelegenheid of kans krijgen een steek in je rug steken en je verraden en valselijk beschuldigen en fitna zaaien onder moslims en moslims tegen elkaar opzetten met alle gevolgen van dien, ik ben nu nog tevreden met de voorbeschikking van Allah dat het niet erger geworden is en dat Allah mij beschermt heeft tot nu toe, maar ik zeg dit maar eventjes, want deze mensen zijn tot alles in staat! Pas op voor hen, want ze doen zich voor als extremisten en radicalen om oprechte moslim jongeren te misleiden en in gevaar te brengen, maar in werkelijkheid werken ze of voor de taghut en hun inlichtingen en veiligheidsdiensten of ze doen takfir op moslims en vertonen khawarij kenmerken, om zodoende schade te berokkenen aan de ummah vanuit binnenuit en fitna en verdeeldheid te zaaien en moslims elkaar te laten aanvallen op basis van valse beschuldigingen, negatief denken, aannames en kwade vermoedens! Hij moet zijn excuses aanbieden, berouw tonen en vergiffenis vragen aan Allah en aan mij omdat hij mij onrecht aangedaan heeft, dan praten we wel verder.

Subhan'Allah in dezer dagen vallen de maskers en de ware gezichten van mensen worden ontmaskerd! We leven echt in einde der tijden, naarmate de beproevingen, fitan, externe en interne druk en aanvallen toenemen, worden de rangen duidelijk onderscheiden en de moslims gezuiverd van degenen die er niet echt toe behoorden! Alhamdulilah hier zit grote wijsheid in! Allah maakt aan ons duidelijk wie waarachtig was en wie niet!