Friday, April 10, 2015

Massa blijft Afshin Ellian en andere rechts-radicalen en islamofoben zoals hem uitlachen!

Mijn reactie op Afshin Ellian's laatste artikel in met de titel 'Massa blijft meelachen met radicale moslims'.


Wie het laatst lacht, lacht het best!
Geef me wel een podium, geef me wel een podium, wees niet bang, wees niet bang voor de waarheid, ik doe enkel de jihad van het verkondigen van het vrije woord, waar jullie menen voor te staan, ik maak enkel gebruik van de vrijheid van meningsuiting, wat jullie zelf in jullie eigen grondwet als een grondrecht hebben vastgesteld en wat ook voor mij als Nederlandse burger en moslim van Afghaanse komaf zou moeten gelden.Ik ben juist een gematigde moslim, een ware moslim hoort van nature gematigd te zijn, onze religie is er een van gematigdheid.Wat zijn radicale moslims eigenlijk? Ben ik een radicale moslim? Hoe zien die eruit dan? Ik zie mezelf gewoon als een doodnormale gewone moslim. Er is niets radicaals aan mij. Datgene wat ik verkondig is volledig in lijn met de standaard islamitische voorschriften waar een consensus over bestaat bij de moslimgeleerden door de eeuwen heen. Ook is hetgeen wat k verkondig volledig in lijn met de realiteit.Wat bedoelt Afshin Ellian met het probleem van het jihadisme? Welk probleem? Ik zie jihadisme of het doen van jihad door de mujahideen enkel als een reactie op de gruweldaden van het kruisvaarder-zionistische alliantie die alleen al in de afgelopen decennium meer dan 4 miljoen moslims hebben vermoord in een paar moslimlanden zoals Afghanistan en Irak. Dat is dus een ware genocide die door hen gepleegd wordt. Mujahideen proberen zich enkel daartegen te verdedigen, tegen de echte terroristen en agressor en de haatzaaiers en opruiers zoals Geert Wilders en Afshin Ellian die dat proberen te legitimeren door zand te strooien in de ogen van het westerse publiek, hen te misleiden, angst aan te jagen en verkeerd beeld van de gang van zaken te geven. 


Het ware gezicht van tirannie symboliseer jij, Geert Wilders, Netanyahu, Obama en soortgelijke personen, ook de Iraanse leider voldoet daaraan. Ik bestrijd juist jullie tirannie, Islam is een religie van rechtvaardigheid en gerechtigheid, we willen vrede op aarde, daarom doen de mujahideen jihad om jullie wereldwijde tirannieke nieuwe seculiere satanische en dajjalische wereldorde te bestrijden en daarvoor in de plaats de goddelijke wetgeving (shari'ah) te implementeren en de Khilafah terug te brengen, zodat alle mensen weer in harmonie, tolerantie en in vrede en veiligheid met elkaar kunnen samenleven.