Saturday, April 11, 2015

Ik zeg nee tegen blinde haat en zinloos geweld! Ik wil vrede op aarde, maar wel met voorwaarden


Er is genoeg haat in de wereld. Haat kan men niet met haat bestrijden. Haatzaaiers mogen geen haat zaaien. Er moet vrede komen op aarde.

Ik ben tevens tegen extremisme, in alle vormen en maten!Wat zouden Hollanders ervan vinden als gewapende Taliban strijders voor een vredesmissie naar Nederland zouden komen zoals NL soldaten daar?


Wij als moslims mogen niemand zomaar haten. Er is geen plaats voor blinde haat of zinloos geweld in islam. We mogen ons alleen verdedigen.

Dus met andere woorden, als de niet-moslims ons en onze religie niet bestrijden, dan laten de moslims hen met rust. We haten enkel ongeloof.
Natuurlijk zullen we dan wel op vreedzame wijze proberen om het ongeloof uit de harten en hoofden van de ongelovigen te halen. Dat is goed.


Dus we hebben geen persoonlijke animositeit of haat tegen welke bevolkingsgroep of religieuze groep dan ook, zolang ze ons niet bestrijden.