Tuesday, April 7, 2015

Een boodschap aan het Nederlandse volk, zowel moslims als niet-moslims van mijNogmaals voor de duidelijkheid, ik roep niet op tot geweld of haat tegen wie dan ook, ik ben tegen opruiing, tegen zinloos geweld, tegen blindelingse vijandschap, tegen al het kwade en negatieve zaken, tegen destructie, leed, verderf, corruptie, onheil, onrust, ik ben tegen terrorisme en aanvallen tegen onschuldigen, daarom veroordeel ik het westerse kruisvaarder-zionistische terrorisme tegen moslims en het geven van steun aan tirannieke regimes in het Midden-Oosten en moslimlanden. Ik ben voorstander van een vreedzame samenleving waarin er tolerantie, rechtvaardigheid en vooruitgang aanwezig is. Homo's hebben zelf de keuze om te stoppen met het begaan van homoseksuele daden zolang er geen shari'ah of islamitische staat is hier hoeven ze en kunnen ze ook niet bestraft worden, niemand mag het recht in eigen handen nemen, maar kiezen ze ervoor om vrijwillig te emigreren naar Raqqah of elders om daar te proberen te genezen via een islamitische methode van strafrecht of te boeten voor hun grote zonden, dan kunnen ze dat doen, maar uiteraard zal enkel een moslim die last heeft van zulke gevoelens en dat ook in praktijk omzet en vervolgens spijt krijgt en berouw wil tonen en het goed wil maken, uiteraard alleen zo'n persoon zal dat doen, om daar heen te gaan, iemand zoals Onno Hoes, de vertrekkende burgemeester van Maastricht zal daar niet zo snel voor kiezen, sterker nog hij wil zelfs andere moslims tegen houden om daar heen te gaan met of zonder hun families. Verder ben ik inderdaad tegen blasfemie en tegen het beledigen van de profeet, de islam, de moslims of welke onderdeel van de islam dan ook en wie dat doen, ondanks waarschuwingen en ondanks adviezen en kritiek, die kan ook in een islamitische staat met shari'ah bestraft worden en ik kan niet uitsluiten dat er ook hier sommige moslims op kunnen staan om degenen te bestraffen zoals we zagen met de dood van Theo van Gogh en de makers van Charlie Hebdo, maar zoals ik zei in het interview met Trouw en elders, voorkomen is beter dan genezen, ik heb liever dat de oorzaak van dit soort problemen aangepakt worden, zodat er ook geen reactie erop kan volgen wat het probleem enkel nog erger kan maken. Dus de samenleving heeft baat bij rust en vrede en veiligheid, daarom vind ik dat personen zoals Afshin Ellian en Geert Wilders en hun volgers die mij vaak online met de dood bedreigen enkel om het uiten van mijn mening en het doen van vreedzame dawah, ik vind dat zulke haatzaaiers en onruststokers aangepakt moeten worden, zij zetten bevolkingsgroepen tegenover elkaar, zij zorgen voor polarisatie, haat, racisme, fascisme, islamofobie, geweld en onrust in de samenleving! Zij zorgen er mede voor dat jongeren die hier overal uitgesloten worden en repressief worden aangepakt, dat ze hun toevlucht bij IS of andere mujahideen groepen elders zoeken en dat ze verder radicaliseren en overgaan tot actief deelnemen aan gewapende strijd met alle gevolgen van dien. Dus kortom ik ben voorstander van dialoog en debat in een vredige atmosfeer, daarom nodig ik al mijn tegenstanders, haters en vijanden van islam en moslims uit tot een open en publiekelijk debat, met media en bevolking erbij, zodat we met argumenten en bewijzen op tafel elkaar en de rest van de bevolking overtuigen en vervolgens mogen zij bepalen wie het bij het rechte eind heeft en wie daadwerkelijk het goede voorheeft met Nederland en de Nederlanders. 

En last but not least, ik sta achter alles wat ik gezegd heb, alles is 100% de waarheid, zowel conform de revelatie als realiteit! Ik ben er trots op en ik zal dit blijven zeggen. Het is ook tevens binnen de kaders van de Nederlandse en internationale wetgeving, recht en systeem. Ik heb het recht om mijn mening te uiten, om de waarheid te zeggen, om het goede te gebieden en het slechte te verbieden en op te roepen naar de islam, de enige ware religie. Maar je moet wel de juiste context van mijn woorden begrijpen en de juiste interpretatie, ga niet je eigen conclusie trekken als je verstandelijk beperkt bent, niet helder, logisch en rationeel kunt nadenken, niet begrijpend kunt lezen of horen en traag van begrip bent, daar kan ik niets aan doen. Verder moeten mensen leren om kritisch en onafhankelijk na te denken en niet blindelings de media of bepaalde actoren in de politiek en maatschappij te volgen die hun eigen agenda hebben, die graag aandacht willen hebben en onze belastingcenten verspillen aan eigen belang en persoonlijke leven. Zij willen juist angst bij jullie zaaien, zij portretteren moslims zoals ik als een 'gevaar' en 'dreiging' terwijl daar helemaal geen sprake van is, ik probeer juist hun echte gevaar en dreiging tegen te houden en jullie wakker te maken zoals jullie realiseren waar zij jullie naartoe willen brengen. Dus wordt wakker voordat het te laat is! 

Mensen zoals Afshin Ellian moeten wel heel onzeker van zichzelf zijn en weinig vertrouwen in hun systeem en wetgeving hebben en weinig rationaliteit en kennis bezitten om in plaats van het debat en dialoog met mij rechtstreeks aan te gaan, mij te gaan intimideren en bang te maken via de strafrechtelijke weg via dreigen met een aangifte, om zodoende mijn vrijheid en rechten te ontnemen en mijn mond te proberen te snoeren door middel van externe druk en stres en zo, maar ik vrees ze niet, ze hebben geen poot om op te staan, ze hebben geen bewijzen, met liegen, bedriegen en zaken verdraaien bereiken ze niets. Dit toont juist hun lafheid en zwakte aan, dit toont hun verlies aan, omdat ze de waarheid niet aan kunnen.

Afshin Ellian is een van die Iraniërs die zodra ze hier asiel aanvragen of aankloppen als vluchteling als onderweg hun religie verkocht hebben, als ze die al hadden, meestal zijn ze toch al Shi'a, dus sowieso al onwetend en dwalend en misleid en dat verschilt toch al niet zoveel van het ongeloof zoals die te vinden is in andere door mensen gemaakte of veranderde religie. Anders kunnen ze zich nog altijd voordoen als homo of menen afvallig geworden te zijn. Als ze hier komen dan gaan ze slijmen, beetje dingen zeggen om de tevredenheid van niet-moslims te bereiken, hier en daar voeten van mensen kussen en andere plekken. Als ze klein beetje hogerop gekomen zijn dan moeten ze van hun bazen dag en nacht islam en moslims bashen voor een paar centjes. Ze moeten telkens hun loyaliteit tonen aan de taghut om te laten zien dat ze erbij horen, dan krijgen ze paar schouderklopjes en worden ze geprezen als honden. Kortom wat een vernederende staat van leven! Vind je het gek dat ze dan razend worden en gaan blaffen als ze een bewuste en trotse moslim zoals ik waarnemen, die zowel zijn islamitische identiteit behouden heeft, alsmede studeert en de taal kent, die zowel zijn normen en waarden behouden heeft en principes heeft, die openlijk de waarheid durft te zeggen en dawah durft te doen naar de islam, die het goede gebied en slechte verbied en openlijk kritiek heeft op het onrechtvaardige en anti-islamitische binnenlandse en buitenlandse beleid van deze landen. Die vaak in de media wordt uitgenodigd en men luistert wat hij te zeggen heeft, terwijl hij enkel wat columns waarvan het niet eens zeker is of hij ze überhaupt zelf schrijft in Jip en Janneke taal in Elsevier mag publiceren en die meestal over dezelfde onderwerpen gaan, copy-paste methodiek. Kortom deze personen zijn losers, ze stellen niets voor, ze hebben hun achtergrond en religie verloochent, ze hebben hun ziel aan de duivel verkocht voor een geringe prijs en op het intellectueel en ideologische front hebben ze al laten zien dat ze bij voorbaat van mij verloren hebben, want ze kunnen enkel dreigen met een aangifte en blaffen vanaf de zijlijn, terwijl ik openlijk het debat aanga en bereid ben om het dialoog aan te gaan. Allahu Akbar! Allah is de Grootste!