Thursday, April 9, 2015

Een antwoord op de opruier, haatzaaier en aangifte ronselaar Afshin Ellian

Paar uur geleden had hij dit gepost op zijn facebook en twitter accounts, daarin refereerde hij uiteraard aan mij, hij is verbaast waarom er zoveel goedwillende Nederlanders er zijn en het feit dat zij nog wel nadenken en zich niet door zijn karretje laten spannen en niet in zijn charlatan technieken en zijn Machiavelliaanse satanische methode van haatzaaien, karakter-assassinatie en opruien tegen mij trappen en waarom ze zich niet laten ronselen, misleiden en laten dwalen door hem om aangifte tegen mij te doen.

Ik begrijp het heel goed. Dat komt omdat de meeste mensen Geert Wilders haten en ze ervan bewust zijn dat hij kwaad in de zin heeft zoals u meneer Afshin Ellian.
En tevens weten ze dat ik helemaal niets verkeerds heb gezegd, ook al proberen charlatans zoals u mijn woorden te verdraaien en hen daarvan te overtuigen, maar alhamdulilah zeg ik de waarheid en zij zijn ervan bewust dat ik binnen de kaders van de wet en het systeem in dit land mijn mening uit en dat ik dat ook mag doen. Nu mag u sterven door uw innerlijke woede, haat, vijandschap en razernij, daar kunt u helemaal niets aan veranderen, want we leven niet zoals in een fascistische staat zoals uw geboorteland Iran of het land waar u een agent van bent Israël, gelukkig is het niet zover, we leven in een rechtsstaat en dat moet u beter weten dan ieder ander persoon, want u bent toch zogenaamd professor van rechtsgeleerdheid, als het ware de 'mufti' van deze liberale, democratische, seculiere rechtstaat. Dus u kunt mij niet intimideren of mijn mond snoeren of censuur op mij toepassen of mij zomaar laten opsluiten enkel door mijn mening, door het feit dat ik de waarheid zeg en niets strafbaars gezegd of gedaan zou hebben, hoe graag u en uw Führer dat ook graag zouden willen.
Even voor de duidelijkheid, ik heb helemaal niet aangezet tot geweld tegen homo's of andersdenkenden of wie dan ook. Van mij mogen mensen anders denken en geloven, daar is ruimte en vrijheid voor, ook in een islamitische staat. Voor mijn part mogen mensen zelfs homo zijn, zolang ze anderen er niet mee lastig voelen en die satanische gevoelens voor zichzelf houden en het niet tot uiting brengen. Maar het is natuurlijk wel beter als ze genezen worden, dat is beter voor henzelf en de samenleving.
Waarom zouden mensen verontwaardigd zijn als ik de waarheid zeg op beste wijze? Ze moeten juist uren verontwaardigd zijn als personen zoals u of Geert Wilders spreken. Want jullie zeggen niets anders dan het propageren van islamofobie, haat, aanwakkeren van geweld tegen moslims, aanvallen tegen moskeeën en zo, het steunen van militaire interventie en aanvallen in moslimlanden, bombarderen van die landen en het plunderen van hun grondstoffen.

Allahu Akbar! Veni, vidi, vici! Ik kwam, ik zag en ik overwon! Dit is hoe Allah de vijanden van islam en moslims vernederd en de overwinning schenkt aan ware gelovigen die enkel op Hem vertrouwen en de waarheid zeggen en dawah doen en streven op het pad van Allah zonder vrees voor de verwijten van de verwijten makers!