Monday, April 6, 2015

De 100% ongecensureerde waarheid!
Kun je met woorden iemand figuurlijk 'dood' maken zonder dat er bloed vloeit of zonder dat er sprake is van agressie, geweld of haat of wat dan ook?
Dat is dus jihad met de tong/pen/keyboard doen! Vreedzame jihad met woorden van waarheid en dawah tegelijkertijd!

Als je de waarheid openlijk zegt als moslim zijnde, als het pijn doet in de harten van de vijanden van islam en moslims, dan is dat jihad! En als het hen wakker maakt en dichter tot islam haalt, dan is dat dawah! Dus twee vliegen in een klap!

Gebruik hun afgoden zoals zogenaamde vrijheid van meningsuiting tegen hen en hun systeem van afgoderij en ongeloof!

Gebruik de vrijheid van religie om je religie te praktiseren en te promoten en hun ongeloof en veelgodenaanbidder of atheïsme en agnosticisme ideologisch te vernietigen en met de grond gelijk te maken!


Toon aan henzelf aan dat ze hun eigen constitutie niet serieus nemen, dat grondrechten niets voorstellen, dat het allemaal huichelarij en hypocrisie is!

Bewijs in praktijk dat hun hele systeem en wetgeving van de Taghut op niets gebaseerd is. Al (althans de meeste van hen) die Tweede Kamer leden, bankiers hun media en journalisten, hun ministers en AIVD, OM, Koninklijke Huis, Defensie, Justitie en Politie zijn allemaal onwetenden die niets weten en niets kunnen. Onwetenden in de zin van dat ze de waarheid van de islam verwerpen en achteloos zijn, dat ze een dom en onwetend zijn, ze kennen het doel van hun schepping niet en aanbidden niet enkel Allah of geloven niet eens in Allah, ze geloven niet dat er een hiernamaals is, dat er leven na de dood is, dat er een hel en hemel (paradijs) is, dat we beloont zullen worden voor het goede wat we tijdens dit leven doen en wellicht bestraft kunnen worden voor het slechte, als we geen berouw getoond hebben en geen vergiffenis voor onze zonden gevraagd hebben. Onwetenden in de zin van dat ze islam en moslims in binnen- en buitenland bestrijden, dat ze slaven zijn van het internationale zionisme en dat ze op iemand zoals Geert Wilders en zijn racistische en fascistische PVV partij stemmen, wat niet veel verschilt van de Nazi partij van Adolf Hitler. Meeste van hen zijn islamofoob en discriminerend bezig. Ze zijn niet bewust van de werkelijkheid en kennen de revelatie niet. Ze zijn God vergeten en daardoor zijn ze zelfs zichzelf vergeten, moge Allah ze leiden en genezen ameen. 

Wees trots als moslim zijnde! Verkondig openlijk de ware boodschap en doe dawah, de meeste van hun burgers zijn onwetenden, ze zijn achteloos, ze leiden een dierlijke manier van leven.


Schaam je je niet om homoseksualiteit en andere vormen van ziektes en perversiteiten openlijk te verwerpen, zij dienen zich juist te schamen!

Zeg openlijk dat de goddelijke wetgeving shari'ah beter is dan alle door mensen gemaakte wetgevingen!

Vrees niemand behalve Allah! Vrees de schepper van de hemelen en de aarde! Alles is in zijn controle! Vrees de schepping niet, zij kunnen niets behalve met Zijn wil en toestemming!

Het leven is kort, heb je vertrouwen in Allah en doe hetgeen wat Hij je opgedragen heeft en wees blij, wees niet angstig en treur niet, alles wat met je zou kunnen gebeuren is al van te voren voorgeschreven in je lotsbestemming!

Over de profeet (vzmh) zouden ze ook klagen, dat hij zich uitsprak tegen hun afgoderij en manier van leven!
Ze zouden ook proberen te spotten met de profeet (vzmh), hij werd zowel fysiek als verbaal aangevallen, maar dat deerde hem niet, hij ging door met zijn dawah en uiteindelijk gaf Allah hem de overwinning!


Wij vrezen de verwijten van degenen die verwijten maken niet! Het overwinnende karavaan gaat verder en de honden zullen blijven blaffen!


Als zij je uitschelden en beledigen en bedreigen of wat dan ook, dan is het alsof ze richting de zon of de sterren spugen, het komt terug op hun eigen gezichten! Want wij zijn beter, wij hebben betere akhlaq en adab, toon betere gedrag en karakter en moreel en ethisch gezien dienen we altijd beter te zijn, want alle eer behoort aan Allah, Zijn profeet en de gelovigen!Wat is het toch heerlijk en een verkoeling voor je hart om de waarheid te zeggen en de shayateen van onder de mensen en de jinns worden helemaal gek! Check twitter ahah


Vrijheid van meningsuiting is geen eenrichtingsverkeer hoor! Niet huilen als het ook tegen je gebruikt wordt! Jij hebt er geen monopolie op!Kufr bi Taghut is niet enkel die woorden herhalen en schreeuwen van ik doe 'Kufr bi Taghut'. Nee je moet het aantonen daadwerkelijk in je geloofsovertuiging, woorden en daden, openlijk en zonder vrees voor de Taghut! Dan ben je pas een ware gelovige en moslim!


  Het daadwerkelijk geloven in de Tawheed van Allah is niet enkel Kitabu At-Tawheed dag en nacht lezen en memoriseren en claimen dat je een muwahid bent omdat je achter een anonieme, undercover, geheime sociale media account af en toe 'Kufr bi Taghut' zegt of wat dan ook. Nee Tawheed moet juist laten zien worden in je gedrag, in je woorden en daden, je moet juist openlijk dawah doen en waarheid zeggen in het aangezicht van de Taghut en zijn volgelingen, dan pas geloof je daadwerkelijk in Tawheed en dan pas verwerp je de Taghut daadwerkelijk!


  Als zij van alles en nog wat mogen zeggen over Allah, Zijn profeet, over de Koran, de islam en moslims en zelfs haat mogen zaaien, discrimineren, islamofobie, racisme, fascisme, polarisatie, haat, geweld en vijandschap aanwakkeren en dat wordt allemaal getolereerd vanuit de samenleving, media, overheid, Tweede Kamer, OM, Justitie, AIVD, NCTV, het kabinet, politie en andere actoren, bedrijfsleven en instanties, dan mag ik best zeggen over hen dat ze allemaal onwetend zijn vanuit islamitische perspectief, althans degenen over hen die dit allemaal accepteren, normaliseren en omzetten in beleid en zij die hiermee tevreden zijn en ook zelf daarin participeren en actief strijd voeren tegen islam en moslims in binnen- of buitenland.

  Zoals ik eerder ook gezegd heb, de onrechtvaardige, repressieve, racistische, islamofobe en discriminerende beslissing van Rabobank heeft mij geradicaliseerd!

  Ik steun helemaal niet de gewapende strijd! Ik praat er enkel over, mag dat niet of zo? Ik maak analyses, ik verklaar dingen, ik ben een soort van sociale wetenschapper, ik probeer allerlei fenomenen te begrijpen en uit te leggen. 

  Gewapende strijd echt steunen betekent dat je zelf meestrijdt of als je geld stuurt of op andere manieren direct bijdrage levert aan de strijd, dat heb ik niet gedaan en doe ik niet en zolang ik hier ben zal ik dat niet doen, want het is niet toegestaan volgens de wetgeving en systeem van dit land.

  Maar het feit dat ze mij enkel bestrijden om mijn mening, om het feit dat ik op vreedzame wijze waarheid verkondig en mensen naar de islam uitnodig, het feit dat ze mij om die reden repressief aanpakken en het leven moeilijk maken, dit maakt me nog sterker in mijn geloof, dit geeft mij nog meer standvastigheid en geduld aan mij en dit motiveert mij om nog meer inzet te tonen op dit pad! Ook de slapende moslim massa wordt wakker als ze dit waarnemen, als ze deze onrecht en onrechtvaardigheid en onderdrukking waarnemen en het feit dat zomaar mijn rechten en vrijheden ontnomen worden, zal dit er enkel voor zorgen dat ook zij zullen 'radicaliseren' met alle gevolgen van dien!nieren direct bijdrage levert aan de strijd, of als je mensen stuurt of op andere wijze materiële steun biedt, dat heb ik niet gedaan en doe ik niet en zolang ik hier ben zal ik dat niet doen, want het is niet toegestaan volgens de wetgeving en systeem van dit land.  Ik dacht dat censuur, mond van klokkenluiders, activisten en critici snoeren, druk op hen uitoefenen via de bank of onderwijssysteem, enkel in landen zoals Noord-Korea, Rusland en China bestond! Maar blijkbaar had ik het mis.


  Dus Afshin Ellian en Ibrahim Wijbenga zijn mij aan het bedreigen via het doen van aangifte. Voor mijn part mogen ze 1000 aangiftes doen, als ze geen bewijzen hebben van mijn schuld en als ik niemand bedreigd heb, als ik tegen haat en geweld ben en enkel op vreedzame wijze mijn mening geuit heb en niets strafbaars in binnen- of buitenland gedaan heb, dan kan OM, AIVD, NCTV, Justitie of de overheid en Nederlandse bevolking niets tegen mij doen. Allah beschermt mij bovendien alhamdulilah, ook al spannen ze allemaal met elkaar samen, ze kunnen niets, want ik heb de steun van Allah, de engelen en de ware gelovigen en de waarheid en het recht staan aan mijn kant!


  Afshin Ellian en Ibrahim Wijbenga zijn losers. Ze houden de Nederlandse bevolking voor de gek en misleiden hen voor eigen belang!

  Afshin Ellian en Ibrahim Wijbenga stellen helemaal niets voor. Ze hebben geen enkele positieve bijdrage geleverd aan Nederland, ze vullen enkel hun eigen zakken. Ze vallen dag en nacht op hun eigen wijze Islam en moslims aan. Ze hebben een pact gesloten met de duivel blijkbaar. Uiteindelijk is hun eindbestemming het hellevuur, als ze niet berouw tonen en zichzelf niet verbeteren en geen vergiffenis vragen aan Allah en aan de moslims.


  Ook al is Afshin Ellian zogenaamd een rechtsgeleerde, ik ben bereid om zonder advocaat met hem een publiekelijk debat aan te gaan of zelfs in de rechtszaak tegenover hem te staan en van hem te winnen, op basis van de wetgeving en systeem van deze rechtsstaat!


  Ik daag Geert Wilders, Afshin Ellian, Ibrahim Wijbenga, Yassin ElForkani, Ahmed Aboutaleb en al die andere charlatans openlijk uit voor een publiekelijk debat, media mogen erbij aanwezig zijn, de bevolking mag erbij aanwezig zijn, een voorwaarde is enkel dat ik genoeg tijd en gelegenheid krijg om te spreken en dat het rechtvaardig verloopt!
  Zij mogen zelfs allemaal tegen mij komen te staan! Dus ik alleen en zij allemaal tegenover mij, ze mogen hulp van al hun afgoden aanroepen, van alle shayateen (duivels) van de mensen en de jinns, alles wat ze in hun macht en bezit hebben!