Wednesday, April 22, 2015

Commentaar van de meest invloedrijke 'jihadist' van Nederland (volgens Elsevier) op Jaarverslag AIVD 2014

Brekend Nieuws! 

De nieuwe Jaarverslag AIVD 2014 is uit!
Nou mensen de zegt het zelf:


Dé jihadist bestaat niet

AIVD zegt dat de 'thuisblijvers' ook als een dreiging gezien kunnen worden. Arme thuisblijvers toch!

Dus met andere woorden, AIVD zegt het volgende over 'jihadisten':
Als je gaat ben je een probleem.
Als je terug komt ben je een probleem.
Als je gewoon hier thuis blijft, dan ben je tevens een probleem.
Wat moeten ze doen dan?

Ik vraag de AIVD om eerst met een duidelijke definitie van een 'jihadist' te komen, want het zou wel eens zo kunnen zijn dat wat of wie jullie als een jihadist beschouwen in werkelijk niet is.

AIVD zegt met andere woorden dat al die ongeveer één miljoen moslims in Nederland eigenlijk allemaal thuisblijvers zijn en dus als een potentieel gevaar en dreiging gezien moeten worden.

Tegen de stroom in: per undas adversas.


Ik ga ook tegen de stroom in.
Het is trouwens een goede zaak dat de AIVD de pijlen nu meer op Rusland richt, in plaats van op de moslims en de islam.
Laten we met zijn allen op Russische spionnen in Nederland jagen.
Ik geloof er niets van dat de AIVD een aanslag in Nederland verijdeld zou hebben.
Waar zijn die duizenden sympathisanten voor de gewapende strijd dan? Ik merk er eerlijk gezegd niet veel van op de sociale media.
Als ik daadwerkelijk voor de AIVD zou werken, dan zou ik van tevoren weten wat er in dit rapport zou staan en betere werk geleverd hebben.

Tijdens de heksenjacht in de middeleeuwen zouden ze een vrouw met onwelgevallige kenmerken ervan verdenken dat ze een heks was, ze zou in het water gegooid worden, vastgeketend en als ze op het water zou drijven, dan was ze geen heks en als ze zou verdrinken en zinken, dan wel.
Nu ik het nieuwe jaarverslag van de AIVD lees, komen die herinneringen naar boven, alleen het verschil is dat nu praktiserende moslims opeens het etiket van 'jihadist' opgeplakt kunnen krijgen, of een 'radicale' moslim of iets dergelijks, vervolgens ben je bij voorbaat schuldig, totdat je het tegendeel bewijst en vaak komt er niet eens een rechter of (straf)rechterlijke vervolging, oordeel, bewijslast en schuldig bevonden worden aan te pas, om van je grondrechten beroofd te worden door de overheid of allerlei publieke en private instanties, bedrijven en dergelijke.

By the way, voor alle duidelijkheid, ik werk niet voor de AIVD, nog heb ik ooit bij hen gewerkt, noch zal ik ooit voor hen werken. 

Hier ben ik ook nooit geweest, het hoofdgebouw van de AIVD in Zoetermeer:


Update van 28-04-2015:

De AIVD heeft deze keer wel de moeite genomen om in hun laatste jaarverslag de begrippen 'radicalisering' en 'jihadisme' aan te duiden en te definiëren.

Radicalisering volgens de AIVD:
'Groei in de richting van extremisme: de groeiende bereidheid om diepingrijpende veranderingen in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven en/of te ondersteunen die op gespannen voet staan met of een bedreiging kunnen vormen voor de democratische rechtsorde' (AIVD Jaarverslag 2014, pagina 3).
Gelukkig ben ik geen radicaal volgens de definitie van AIVD.
Ten eerste wil ik geen diepingrijpende veranderingen, ik wil een stapsgewijze cumulatieve verandering nastreven, al het goede mag van mij blijven, alleen de verkeerde elementen mogen veranderd worden of verdwijnen uit de samenleving.Ten tweede volg ik een democratische methode, in de zin van vreedzame methode, door middel van overtuigen, redevoering en de harten en gedachten van mensen winnen, uiteindelijk is het doel om de meerderheid van de mensen achter ons te krijgen.

Jihadisme volgens de AIVD:

'Extremistische ideologie waarin de verheerlijking van de gewelddadige jihad centraal staat' (AIVD Jaarverslag 2014, pagina 3).Dit is ook niet van toepassing op mij. Want ik ben ten eerste geen extremist. Sterker nog ik ben tegen extremisme, Islam is daar ook op tegen. Ten tweede er bestaat niet zoiets als een extremistische ideologie in de islam, of je bent een moslim die de ware islam aanhangt of je bent het niet. En ten derde, ik verheerlijk helemaal niemand behalve Allah, alleen Allah is perfect en heeft het recht om verheerlijkt, geprezen en aanbeden te worden en niemand anders. Ten vierde is er niet zoiets als gewelddadige jihad, of je hebt de echte islamitische concept en begrip van de jihad, of niet. Jihad is het streven of strijden op het pad van Allah tegn al het slechte in de wereld. Dat hoeft niet altijd gewelddadig te zijn, sterker nog, echte jihad kan juist tegen al het geweld, haat en verderf in de wereld gericht zijn, om juist vrede te brengen, om agressors en gewelddadige staten met hun staatsterrorisme tegen te houden om niet meer islam en moslims te bestrijden, te bombarderen, onschuldig op te sluiten of gewelddadig aan te vallen.