Wednesday, April 15, 2015

Als zij tegen je zeggen rot op naar je eigen land, dan moet je tegen hen zeggen rot op naar de hel!Een autochtone Nederlanders heeft geen recht om tegen een allochtone Nederlander (met paspoort en nationaliteit) te zeggen om het land te verlaten.

Ten eerste zijn beiden gelijk voor de wet, beiden zijn Nederlandse staatsburgers met dezelfde rechten en plichten.

Ten tweede behoort de hele aarde aan Allah, Allah heeft beide personen geschapen en tevens de hele aarde en ook dit land, de grenzen tussen landen zijn sowieso fictief en getrokken door mensen zelf. Dus met andere woorden dit land is net zoveel van mij, of eigenlijk zelfs meer omdat ik een moslim ben en Allah gehoorzaam en aanbid en volg, dan van een niet-moslim autochtone Nederlander.

Dus oh mijn moslim broeders en zusters, als jullie volgende keer van zulke racisten, fascisten, islamofoben zulke domme woorden horen, dan moeten jullie dit tegen hen zeggen en als ze doorgaan met jullie lastig te vallen, dan mogen ze naar de hel, want dat is de eindbestemming van de ongelovigen.


Marije van Beek @MarijevanBeek, journaliste van Trouw, werkzaam bij religie & filosofie sectie ervan, had me net gebeld en vroeg of ik iets gemerkt heb van die bedreigingen van aangiftes tegen mij door aandacht zoekende en onze belastingcenten verspillende en subsidie slurpende personages die mijn vrijheid van meningsuiting en andere rechten en vrijheden willen ontnemen door me op die wijze te proberen te intimideren. Ik zei kort en bondig: 'nee, helemaal niets'. Ze vrezen het vrije woord gebruikt door een moslim op vreedzame wijze. Om de waarheid te verkondigen vanuit islamitisch perspectief. Terwijl ze van de daken gingen schreeuwen dat ze voorstanders van vrijheid van meningsuiting zijn. Hypocrieten zijn het!

Als ik een Socratische didactische dialoog met Afshin Ellian of Geert Wilders of Ibrahim Wijbenga en hun soortgenoten zou aangaan, dan zouden we met zijn allen heel snel erachter komen dat ze eigenlijk onwetenden zijn, dat ze niets voorstellen, dat ze niet weten waar ze over praten, dat ze het volk voor de gek houden, laten dwalen en misleiden voor hun eigen belang, het zijn profiteurs en charlatans ,daarom durven ze het debat niet met mijn aan te gaan en bedreigen ze mij door middel van strafrechtelijke vervolging via het doen van aangiftes om zodoende mijn vrijheid van meningsuiting dat volledig binnen de kaders van de wet en het systeem in dit land blijft in te perken en mij gevangen te zetten of het land uit te zetten!

Ik denk dat de Taghut en zijn aanhangers bepaalde moslims in TA afdelingen van gevangenissen doelbewust vernederen door middel van zogenaamde visitaties, om ze helemaal psychologisch te breken.
Vind je het dan gek dat als de personen vrijkomen dat ze dan nog meer 'geradicaliseerd' zullen zijn en juist nog meer bereid zullen worden om actief deel te nemen aan gewapende strijd. Dat zagen we ook bij de Guantanamo Bay gevangenen die vrijkwamen, meeste sloten zich gewoon weer aan bij Al-Qaida of soortgelijke groeperingen. In Nederland hadden we bijvoorbeeld Saddik Sbaa (rahimahullah), hij stierf kort daarna als martelaar in Syrië, nadat hij in TA afdeling gezeten had en vervolgens in Marokkaanse gevangenis. Ook andere personen zoals Sabir K. en Soufiyan (rahimahullah) hadden dat volgens mij meegemaakt.

Vroeger zeiden we nog, kijk ze laten ons moskeeën bouwen en we mogen bidden. Maar tegenwoordig willen ze zelfs dat laten stoppen. Het begon met de hijab (bedekking) voor de moslimvrouwen en meisjes en toen gingen ze de bouw van nieuwe moskeeën dwarsbomen en vervolgens zullen ze zelfs zover gaan dat ze het gebed gaan verbieden. Dit moet gestopt worden, Het tij moet keren.

Het zijn meestal zogenaamde 'moslims' met vernederende, verloren en verliezende mentaliteit met minderwaardigheidscomplex die de mujahideen of activistische moslims de schuld hiervan geven, van de stijging van haat, discriminatie, racisme, islamofobie, polarisatie en vijandschap in de samenleving. Ze zijn zoals die Kinderen van Israël die Mozes/Musa (allaihi salam) de schuld gaven van hun onderdrukking en vervolging, terwijl Musa (allaihi salam) hen enkel wilde bevrijden en juist voor hen opkwam en hen ging verdedigen. Maar ze hadden dat niet door, door hun jarenlange slavenmentaliteit.


Het doel van dawah is niet enkel het bekeren of beter gezegd terug halen van mensen naar de religie, nee het is een totale paradigma shift en systeem verandering!


De profetische methode is de directe methode van dawah doen, waarheid zeggen en de strijd aangaan, het is niet de slangachtige sluwe Machiavelliaanse of Satanische en Dajjalische methode die de Zionisten en hun handlangers of allerlei geheime genootschappen, volgelingen van allerlei dwalende, misleide en onwetende sekten volgen.

En dan zijn er bepaalde personen die hun lafheid en angst voor de taghut en de reacties van mensen camoufleren door te zeggen dat ze hikmah gebruiken om niet openlijk de waarheid te zeggen of dawah te doen.

Vertrouwen is het middel wat de moslims in een moslimgemeenschap bijeen houdt, dus door middel van het creëren van wantrouwen, proberen ze dat te dwarsbomen en moslims tegen elkaar op te zetten, zodat we op een gegeven moment meer bezig zijn om elkaar aan te vallen of onszelf te verdedigen, dan dat we daadwerkelijk dawah doen en streven op het pad van Allah om winst en profijt te behalen voor de islam en de ummah. Daar moeten we dus niet in trappen.