Wednesday, April 8, 2015

Alles wat ik zei en deed afgelopen jaren was onderdeel van een onderzoek! Binnenkort meer daarover inshaa'Allah!

Mijn onderzoek voor mijn studie bestuurskunde als onderdeel van de sociale wetenschappen van afgelopen jaren is geslaagd alhamdulilah! Binnenkort zal ik daarover mijn master en promotie scripties schrijven inshaa'Allah! Ik heb alles van dichtbij en van binnen meegemaakt en onderzocht, beide kanten van het verhaal ken ik nu. Zeer binnenkort een verslag daarover inshaa'Allah (Als God het wil)!
De culminatie en climax van mijn onderzoek was toen ik laatst bij Pauw zat en alle reacties die daarop volgden en Afshin Ellian met zijn bedreiging van een aangifte! Maar mijn onderzoek was niet zoals die van Dennis Honing, Martijn de Koning, Montasser AlDe'emeh of wie dan ook! Het is zeer bijzonder en zal een apart licht werpen op heel veel zaken! Want ik ken zowel de kant van de overheid, internationale gemeenschap, mujahideen, de zogenaamde radicale moslims in deze landen en nog veel meer!


Zeer weinig mensen wisten van mijn onderzoek! Ik wil even duidelijk maken dat het niets te maken heeft met AIVD of zo! Het is echt een wetenschappelijk onderzoek. En ik ben gewoon een moslim. Maar alles wat ik deed en zei, zowel online als offline, zowel in de media als daar buiten, had wel een doel. 
Even voor alle duidelijkheid! In Nederland is er geen sprake van islamitische staat of shari'ah implementatie. Wij moslims vormen hier een relatief zwakke minderheid. Dus dat wil zeggen dat we hier niet de volledige shari'ah inclusief het strafrecht kunnen implementeren. Als ik soms over zulke zaken spreek, dan is dat of in een hypothetische zin, dus hoe het zou zijn in een ideale situatie als het wel zover is of ik geef een voorbeeld van een van de moslimlanden waar de mujahideen de shari'ah gedeeltelijk toepassen, hoewel in geen enkele moslimland wordt het jammer genoeg volledig toegepast. En niemand mag hier ook het recht in eigen handen nemen. Daarom wens ik dat iedereen zich ook goed gedraagt, dus dat men de profeet van de moslims of God of onze religie of de moslims niet moet beledigen of bespotten of op andere wijze aanvallen, dan zal daar ook geen reactie daarop volgen van bepaalde moslims die toch overgaan tot een reactie middels een daad. Ik wens ook het liefst dat zaken zoals prostitutie, pornografie, immoraliteit en perversiteit in al haar vormen, zoals homoseksuele uitingen, pedofilie, necrofilie, verkrachting, seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik, vrouwen als lustobject behandelen en onderdrukken, bestialiteit en overspel ophouden te bestaan. Maar dat kunnen we hier niet afdwingen, men kan het ook niet door middel van geweld of straffen doen, we dienen enkel hen te adviseren, te waarschuwen en te bekritiseren, om zodoende het goede te gebieden en het slechte te verbieden dawah te doen en de waarheid te zeggen. Want dat is verplicht voor iedere moslim naar gelang zijn capaciteit en kunde.


Als je mensen zou vragen, zowel de moslims als de niet-moslims, ben je voorstander van deze dingen:
Prostitutie, pornografie, immoraliteit en perversiteit in al haar vormen, zoals homoseksuele uitingen, pedofilie, necrofilie, verkrachting, seksuele intimidatie, uitbuiting en misbruik, vrouwen als lustobject behandelen en onderdrukken, bestialiteit en overspel etc.
Dan zouden ze allemaal, althans de overgrote meerderheid zeggen van nee.

Maar als je zegt dat shari'ah de enige juiste universele en ultieme oplossing daarvoor is om dat helemaal in te dammen en te laten stoppen in de wereld, opeens als ze het woord shari'ah alleen al via de media horen of van jou, opeens worden ze zomaar bang en schieten in een 'fight or flight response' en gaan ze je bijna aanvallen en denken ze je bent een 'terrorist' of zo ahah
En dan komen er bepaalde charlatans zoals Afshin Ellian die hen oproept om aangifte tegen die persoon te doen omdat hij 'haat' zou zaaien, of aan het 'opruien' is en nog zulke onzin termen en lege hulzen! En die onwetende massa volgt dan blindelings zo'n persoon zonder nadenken en denken dat die persoon een 'dader' is en 'slecht' is, terwijl hij juist het slechte en het kwade in de maatschappij wil doen laten verdwijnen!

Nog iets wat duidelijk gemaakt moet worden. Het doel van de wereldwijde mujahideen beweing is niet het vermoorden van mensen. Dat is niet het doel van de jihad. Het doel is juist de moslimlanden bevrijden van buitenlandse bezetting of door hun marionetten. Het is het woord van Allah de hoogste te laten maken, dus de shari'ah (goddelijke wetgeving) implementeren op de aarde van Allah, althans die gebied waar de mujahideen controle over hebben. Tevens is het doel om onrecht en onrechtvaardigheid en bloedvergieten van onschuldigen, immoraliteit, corruptie en andere kwade elementen en zaken te laten stoppen. Dit is de theorie, maar we weten jammer genoeg dat in praktijk het niet altijd zo uitziet, dat heeft ook deels met de media propaganda te maken. 


Ik ben vooral een onderzoeker, analist en denker. Naast het feit dat ik natuurlijk een praktiserende moslim ben. Ik ben tevens een moslim activist, ik wil later de politiek of bestuur in om van binnen het systeem positieve veranderingen te bewerkstelligen. Ik ben blij met alle kansen dat ik in Nederland gekregen heb, ben Allah dankbaar, maar daarnaast ook alle goedwillende mensen in dit land.

Dit was mijn vrijwaringsclausule of disclaimer