Friday, April 24, 2015

Afshin Ellian roept op tot bewapening tegen de islam en moslims en Geert Wilders verklaarde de oorlog aan islam en moslims!


Goede vraag. Ik zie Afshin Ellian als een vijand van islam en moslims en daarmee van echte positieve vrijheid. Hij wil de vrijheden en rechten van moslims zoals ik inperken en wegnemen, om zodoende zijn strijd van tirannie en onrecht voort te zetten. Hij wil de islam op de operatietafel van rede leggen, ik vraag me af of hij nog een gezond verstand en rede bezit, laten we zijn hersenen op de operatietafel van rede en logica zetten, kijken of hij iets zinnigs te melden heeft of niet, bij deze daag ik hem uit voor een open en publiekelijk debat, we zullen dan zien dat hij juist irrationeel, emotioneel en onredelijk bezig is, het ontbreekt hem aan elementaire logica.

 Ik heb het volste recht om te zeggen dat personen zoals Afshin Ellian en Geert Wilders vijanden van islam en moslims zijn en zoals zij ons op zijn minst met hun woorden bestrijden, zo zal ik ze ook intellectueel, ideologisch en verbaal bestrijden op vreedzame wijze, met woorden van waarheid! Terwijl zij juist veel verder gaan, door legitimiteit te geven aan gewelddadige aanvallen tegen moslims en hun gebedshuizen en hun landen, door als het ware haat en vijandschap aan te wakkeren, zodat onder andere Nederlandse troepen worden uitgezonden om moslims in moslimlanden te bombarderen. Ik ga zelfs niet zover, ik bestrijd ze enkel met woorden van waarheid op vreedzame wijze, dus wie zijn hier de echte terroristen, wie zijn degenen die onredelijk zijn? Wie zijn degenen die haat zaaien, aan opruiing doen en polarisatie teweeg brengen?

Ik heb het volste recht als moslim, als Nederlandse staatsburger, als Afghaan, als een wereldburger, als een student om me uit te spreken tegen onrecht, onderdrukking en gewelddadige aanvallen tegen moslims wereldwijd, om echte terroristen tot de orde te troepen, om te zeggen dat moslims het recht hebben om zichzelf, hun landen en hun religie te verdedigen! Als zwakke mensen zoals Afshin Ellian en Ibrahim Wijbenga vervolgens aangifte tegen mij doen omdat ze intolerant zijn, omdat ze niet tegen paar woorden van waarheid kunnen, dan laat dit enkel hun intellectuele bankroet zijn zien, het feit dat ze bij voorbaat toegeven dat ze de ideologische en intellectuele strijd verloren hebben, het kan ook niet anders, want valsheid en dwaling kan nooit winnen van de waarheid en degenen die het verkondigen.