Friday, April 3, 2015

Aantal mededelingen op deze gezegende dag van Jumu'ah aan alle Nederlanders!

Het was alhamdulilah een zeer mooie Khutbah vandaag tijdens Jumu'ah gebed van een zeer eloquente broeder in het Arabische taal.Het ging over de rechten van niet-moslims en dat wij als moslims altijd goed gedrag dienen te tonen en dawah dienen te doen en goede voorbeeld dienen te geven.
Censuur is al langer gaande voor moslim activisten met een uitgesproken mening, als ze het niet op deze wijze doen, door je gevangen te zetten en je mond zodanig te snoeren, dan doen ze het op andere wijzen, zoals je bankrekening blokkeren of je ov chipkaart, of druk uitoefenen op je onderwijsinstelling of je werkgever of je dagelijks in de media aan te vallen.Trouwens vandaag werd wederom een Nederlandse vrouw/meisje moslima in onze moskee! Allahu Akbar! Ze legde haar geloofsbelijdenis af!

Ik zal nooit en te nimmer compromissen sluiten of concessies doen in fundamentele zaken van mijn religie! Nooit zal ik valsheid of dwaling verkondigen of de waarheid achterhouden, nooit zal ik stoppen met het doen van dawah!


Ook al nemen ze mijn paspoort af, ook al zetten ze mij het land uit, ook al zetten ze mij gevangen en ook al vermoorden ze mij! Dit is een belofte aan Allah en aan alle moslims!