Monday, March 30, 2015

Paar universele en absolute waarheden op een rijtje!


Ik ben aan niemand van de mensen enige vorm van verantwoording verschuldigd! Enkel en alleen aan Allah (subhannahu wa ta'ala)!
Niemand van de mensen staat boven de wet! Zelfs zogenaamde Koningen van deze wereld niet! Een Khalifah of Amirul Mumineen ook niet!

Alle mensen worden gelijk geboren!We hebben allemaal bepaalde rechten en ook overeenkomstige plichten die we dienen te vervullen!

Hetzelfde geldt voor vrijheden!

Geert Wilders is niet beter dan welke andere Nederlander dan ook. Hij kan wel slechter zijn dan hen in bepaalde opzichten.

Het is bij de gratis van het volk dat Mark Rutte Minister-President van Nederland is. Als wij, het volk, anders beslissen, dan niet meer!

Racisme, fascisme, discriminatie, onderdrukking, onrecht, het neerkijken op anderen, arrogantie, hoogmoed zijn allemaal Satanische kenmerken

Een niet-moslim kan betere daden hebben dan een moslim, dus in dat opzichte is hij een betere mens en persoon!

Een moslim/gelovige moet zowel de rechten van Allah nakomen maar ook die van zijn medemensen en andere levende schepsels! Dat is goed!

Maar een moslim met slechte daden en woorden, die wel de rechten van Allah nakomt, is beter dan een ongelovige in dat opzichte.
Dus het beste is en dat is perfectie van het geloof en ideale situatie, als je een goed mens en moslim bent, zo hoort een gelovige te zijn!