Thursday, March 26, 2015

Mijn reactie op recente Vrij Nederland artikel over Nederlandse jihadi's als onderdeel van het zogenaamde 'Context' onderzoek.In het laatste artikel van Vrij Nederland over zogenaamde 'Context-onderzoek' naar Jihadisten uit DH kwam ik nieuwe dingen te weten.

Een ding kunnen we met zekerheid zeggen en dat is dat de betrokken personen echt langdurig en nauwlettend in de gaten gehouden werden.


Ook komt men erachter dat ze onvoldoende voorzichtig waren, ze hadden bepaalde dingen kunnen weten, op sommige vlakken waren ze paranoïde terwijl dat niet eens hoefde en op andere vlakken waren ze zeer laks en onvoorzichtig & naïef, terwijl ze daar juist undercover moesten zijn.


En hun grootste fout was dat ze niet naar mij hebben geluisterd, ik had al die broeders geadviseerd vanaf het begin, maar ze wantrouwden mij op basis van slechte vermoedens, leugens van anderen, assumpties en valse denkbeelden, negativiteit en andere onzinnige factoren. Ik zag ze vanaf het begin als mijn moslim broeders, kende een paar persoonlijk, in de zin van paar keer gezien en gesproken en samen zijn.


Ik probeerde zelfs eenheid tussen hen te brengen voor de zaak van Allah, voor de vreedzame dawah, zowel hier als in België.


Ik verdedigde ze toen ze werden aangevallen van buiten en van binnen, maar sommige deden mij onrecht aan en dat is jammer, moge Allah


ze alsnog leiden en het voor hen vergemakkelijken en ze hun vrijheid terug schenken, zodat ze betere personen en moslims worden, ameen.


Wat ik grappig vond is dat in het artikel van stond dat Abou Moussa broeder Abu Yazeed met opzet naar voren had geschoven om als een soort leider en woordvoerder te opereren en dat hij in een afgeluisterd gesprek tegen zijn vrouw had gezegd dat hij enkel die jongeren wilde 'opfokken', ik vond eerlijk gezegd broeder Abu Yazeed de beste onder hen, zeer jong, maar oprechte en goede broeder.


Maar uiteindelijk geeft Allah aan een ieder datgene wat ze verdienen in dit leven en in het hiernamaals, op basis van intentie en handelen!

Maar subhan'Allah mijn vermoeden is enkel nog meer bevestigd over de werkelijke motieven en persoonlijkheid van sommige van die personen!


Alhamdulilah ik heb een sterke 'firasa', ik hoef maar één keer iemand te zien voor paar minuten en ik weet of hij oprecht is of niet!


moge Allah alle oprechte broeders en zusters beschermen tegen het kwade van de kwaadwillenden van onder de shayateen van de mensen en jinns


Ik zal binnenkort het volledige artikel publiceren via universitaire bibliotheek, zodra mijn facebook account weer in orde komt. :)


Het biedt namelijk een zeer bijzonder en uitzonderlijk kijk op de gang van zaken, vanuit binnenuit gezien, door informanten/AIVD'ers/politie.


En het belangrijkste wat gezegd moet worden is dat de groep uiteindelijk van binnenuit door eigen (voormalige) leden verraden is!

De reden dat paar van die personen kort na elkaar opgepakt werden of zij die terug kwamen uit Syrië opgepakt werden komt ook daardoor!


Wat ook interessant is om te vermelden is dat kort na het uitbreken van fitna in Ash-Shaam in 2013, meeste broeders die bij IS of gelieerde groepen zaten na het decreet van Sheikh Ayman Al-Zawahiri (hafidhahullah) weer terug bij Jabhatul Nusra waren gekomen, daarna heeft onder andere Abou Moussa vanuit Nederland hen weer aangemoedigd via die geheime facebook groep om zich weer aan te sluiten bij IS, nu weten jullie de reden waarom hij mij niet liet in die groep! Want ik zou hem weerlegd hebben en de waarheid zou duidelijk geworden zijn! Subhan'Allah!